Đang tải...

Chiến Lược Giao Dịch

Here at Cryptzo, we achieve our targeted goals by diversifying our net assets into these 3 categories: No Risk, Low Risk, and High Risk.

Tại Cryptzo, chúng tôi tạo ra lợi nhuận động cho khách hàng của mình mà không chịu ảnh hưởng của hiệu suất thị trường, chúng tôi đa dạng hóa tổng tài sản ròng của mình bằng cách giao dịch tiền mã hóa và đầu tư vào các dự án khai thác đã được đội ngũ chuyên gia phân tích và tài chính của chúng tôi phê duyệt. Ngày nay, thật khó để tìm thấy các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá nhanh chóng và mang lại lợi nhuận cao trên các thị trường chứng khoán được quản lý, thế nhưng đối với thị trường tiền mã hóa thì khác.

Tại Cryptzo, chúng tôi đạt được các mục tiêu đã định bằng cách đa dạng hóa tài sản ròng vào 3 hạng mục sau:

Không rủi ro

Giao Dịch Tiền Tệ

Sự biến động của tiền mã hóa là một trong những nguyên nhân khiến thị trường này chứa đầy cơ hội. Sự biến động giá nhanh chóng trong ngày có thể mang lại nhiều cơ hội để chúng ta tận dụng kiếm lời. Với các chiến lược quản trị rủi ro phù hợp, thị trường tiền mã hóa sẽ mang lại vô số cơ hội để sinh lời.

Rủi ro thấp

Khai Thác Lợi Nhuận

Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung thì Khai thác Lợi nhuận (Yield farming) là một chiến lược để kiếm thêm tiền mã hóa bằng việc nắm giữ tiền mã hóa. Bằng cách luân chuyển tiền mã hóa giữa các thị trường cho vay khác nhau, chúng tôi có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Rủi ro cao

Tài Trợ Hạt Giống

Tài trợ hạt giống là giai đoạn góp vốn tài trợ chính thức đầu tiên. Lợi ích tiềm năng của việc tài trợ hạt giống cho các công ty có thể rất lớn nếu startup đó thành công. Chúng tôi có cơ hội độc quyền để tham gia vào các vòng tài trợ kín trước khi công chúng được tham gia.

Đóng