Đang tải...

Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán

Thẻ Ghi Nợ Cryptzo

Người dùng có thể chọn đăng ký Thẻ ghi nợ Cryptzo, với các tùy chọn nạp tiền bằng 50 loại tiền mã hóa hàng đầu*.

* Số tiền nạp vào thẻ ghi nợ cryptzo sẽ được quy đổI sang tiền tệ pháp định theo tỷ giá hiện hành trên thị trường.

CryptChat / CryptPay

CryptChat và CryptPay hoạt động trên mạng mã hóa phi tập trung, nền tảng này kết hợp nhắn tin bảo mật qua mạng xã hội với cổng thanh toán trực tuyến tiện lợi.

Đóng