Đang tải...

Giao Dịch

Nền tảng Giao dịch Tiền mã hóa P2P (OTC)

Cryptzo có một Nền tảng giao dịch ngang hàng (P2P) được tích hợp trong trung tâm tiền mã hóa của chúng tôi để các thành viên mua hoặc bán tiền mã hóa. Thành viên có thể đăng danh sách muốn mua/bán BTC hoặc ETH và đặt mức chốt giá theo mong muốn để tối đa hóa lợi nhuận. Cryptzo sẽ hoạt động như một bên trung gian bảo chứng nhằm giúp tránh trường hợp người dùng gian lận trong giao dịch.

Quy Trình Giao Dịch P2P

  1. Người bán có kế hoạch bán BTC/ETH trên Nền tảng Cryptzo P2P.
  2. Người bán chuyển BTC/ETH vào Nền tảng Cryptzo P2P.
  3. Cryptzo khóa tiền để bán theo phương thức ủy thác có bảo chứng.
  4. Người bán đăng danh sách BÁN
  5. Khi muốn mua, Người mua thanh toán trực tiếp cho Người bán.
  6. Khi Người bán nhận được khoản thanh toán, số tiền mã hóa được giữ trong tài khoản bảo chứng sẽ được giải ngân cho Người mua.
Đóng