Đang tải...

Hệ Sinh Thái Cryptzo

Tiền mã hóa là loại tài sản phát triển nhanh nhất thế giới với vốn hóa thị trường hiện đạt khoảng 1 nghìn tỷ đô la, bởi vậy chúng tôi tin rằng tiền mã hóa sẽ tồn tại lâu dài. Kế hoạch của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái bền vững bằng cách mở rộng và cải tiến các hệ thống hiện tại của chúng tôi nhằm giúp việc sử dụng tiền mã hóa trở nên dễ dàng hơn cho mọi người.

Chúng tôI có niềm tin vững chắc rằng bộ ba thành phần trong hệ sinh tháI của chúng tôI sẽ giúp mọI ngườI có thể tham gia hiện thực hóa giấc mơ tạo nên một thế giớI vớI loạI tiền tệ thống nhất và an toàn.

Ba Thành Phần Trong Hệ Sinh Thái

Hệ sinh thái của chúng tôi bao gồm 3 thành phần chính sẽ bao trùm và khuyến khích việc ứng dụng tiền mã hóa:

Giải Pháp Giao Dịch Của Chúng Tôi

Phục vụ việc giao dịch Tiền mã hóa.

Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán Của Chúng Tôi

Giúp cho việc sử dụng tiền điện tử trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên thuận tiện hơn.

Nền Tảng Khởi Nghiệp

Kết hợp nhiều sáng kiến và khuyến khích các đổi mới khác nhau trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Đóng

Cryptzo Token

  • Payment Medium for all Cryptzo services.
  • Enjoy up to 50% off transaction fees when using the CT.
Đóng

Giải pháp giao dịch

  • Cryptzo UAS: Ultimate Arbitrage Solutions that covers over 50 Top Crypto Exchanges.
  • Cryptzo OTC: Coin Conversion for crypto diversification, and escrows for P2P transactions.
Đóng

Đơn vị xử lý thanh toán

  • Cryptzo Debit Card: Can be funded using up to 50 different cryptocurrencies.
  • CryptChat/CryptPay: Operating on an encrypted, decentralized network, this platform combines secure social messaging with a convenient online payment gateway.
Đóng

Doanh nhân Cryptzo

  • CryptFunder: An innovative cryptocurrency crowdfunding feature on the platform that allows users to raise funds for creative projects.
  • CryptList: A classified ads service that links businesses to talents for collaboration, with an option for payment via coins.
Đóng