Đang tải...

Staking Tại Cryptzo

Staking Tại Cryptzo

Staking là phương án dành cho những thành viên muốn tham gia giao dịch tiền mã hóa, tài trợ hạt giống và khai thác lợi nhuận mà không cần tham gia trực tiếp. Đội ngũ các nhà giao dịch và quản lý được hàng đầu của chúng tôi sẽ xử lý các giao dịch tiền mã hóa này và đồng thời cập nhật thông tin về danh mục đầu tư cho các thành viên trong suốt quá trình giao dịch.

Sàn B Sàn A Cryptzo Quỹ Staking Khách hàng
Đóng

1. Nạp tiền

Step 1:

Members deposit USDT into Cryptzo’s Staking Pool.

Đóng

2. Quản lý

Step 2:

Cryptzo’s Traders manage this Staking Pool strictly for arbitrage trading.

Đóng

3. Mua

Step 3 & 4:

Traders assess the spreads across all the crypto exchanges in search for arbitrage opportunities. Traders will then buy from the exchange with the lowest rate, and sell on the exchange with the highest rates.

Đóng

4. Bán

Step 3 & 4:

Traders assess the spreads across all the crypto exchanges in search for arbitrage opportunities. Traders will then buy from the exchange with the lowest rate, and sell on the exchange with the highest rates.

Đóng

5. Lợi nhuận

Step 5:

Profits from these trades will then be returned to the Staking Pool, to be divided between Members and Cryptzo.

Đóng

6. Lợi nhuận

Step 6:

Members are to receive their profits first, as per agreements.

Đóng

7. Lợi nhuận

Step 7:

Cryptzo will only receive the remaining profits after all Members have received theirs.

Đóng